”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

Den här världen är inte Guds Vilja, och därför är den inte verklig!

Jag känner Kristi beröring. Jag följer Jesus Kristus och vandrar tillsammans med Honom och mina bröder och systrar hem till Gud.

Jag känner friheten. Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Jag vill vara bland Guds tjänare och bära bud om Hans Ord och Hans gåvor.