”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”

Guds Tanke skapade mig!

Jag skall inte förneka min trygghet och min frid.

Jag ber innerligt om Himlen.