”Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.”

Jag tar avstånd från min ilska, från mina attackerande tankar.

Jag vill se bortom all den rädsla jag har projicerat på mina bröder och systrar och se gudomligheten i alla.