”Jag vill gå in i Hans Närvaro nu.”

Jag vill helt enkelt vara nära Gud.

I stillhet och i glädje.

Bara vara och ledas av den Helige Ande.

Det är som att gå på moln.

Att se igenom och bortom.

Att se renheten och heligheten.