”Jag går med Gud i fullkomlig helighet.”

Jag lyser upp världen, jag lyser upp mitt sinne och alla de sinnen som Gud skapade som ett med mig.

Jag väljer varje sekund mellan egot och den Helige Ande. Mellan skuld och skuldlöshet.

Jag vet att Gud har givit mig den Helige Ande som min Vägledare och Rådgivare på vägen hem till Gud.

Låt mig inte lyssna till någon annan Röst än Rösten som talar för Gud!

Jag fattar inga beslut på egen hand. Jag går med Gud i fullkomlig helighet och följer den Helige Andes råd i alla lägen.

Jag ber den Helige Ande att besluta åt mig. Hjälp mig att komma ihåg att alltid kommunicera med Honom!