”Jag är bland Guds tjänare.”

Jag vill förena mig med Guds Vilja. Jag vill tala med Guds Ord. Jag vill gå dit Han vill att jag skall gå och göra det Han vill att jag skall göra.

Låt mig förstå vad det innebär att vara Hans instrument. Låt mig förstå att det är inte egots röst jag skall följa. Jag skall följa Rösten som talar för Gud.

Här på jorden är jag Guds budbärare. Min uppgift är att ta emot Guds budskap och ge det vidare. Den Helige Ande känner mig väl och skall leda mig på vägen.

Jag lär mig att ta emot Soningen för egen del. Jag lär mig att ge den vidare så som jag blir anvisad. Och jag lär mig att känna igen Guds budskap.

Det är genom att ge jag skall känna igen Guds budskap.