”I min försvarslöshet ligger min trygghet.”

Försvarslöshet är styrka då den vilar på medvetenheten om Kristi styrka i oss. En styrka så stor att den aldrig kan attackeras.

Världen skänker ingen trygghet.
Världen framkallar bara försvar.
Attack och försvar, attack och försvar ……..

Vägen ut är försvarslöshet. I den finns styrka och ljus. Ett ljus jag ser när jag delar det med mina bröder och systrar.

”Med tiden, och med övning, kommer du aldrig att upphöra med att tänka på Honom och höra Hans kärleksfulla Röst som leder dina steg på lugna stigar, där du kommer att vandra i sann försvarslöshet.” Lektion 153.18:1

”Be inte om att bli förlåten, för detta har redan skett. Be hellre om att få lära dig hur du skall förlåta, och till ditt oförsonliga sinne återställa det som alltid var.” T 14.IV.3:4-5