”Makten att besluta är min egen.”

Jag känner glädje när jag läser dessa ord!

Det är en gåva av Gud. När Han skapade mig gav Han mig obegränsad makt.

Låt mig använda den så som Han vill. Låt mig se min broder och syster i kärlekens ljus och låt mig se fullkomligheten i dem.