”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”

Jag överlämnar mina tankar till den Helige Ande och väntar i stillhet och tystnad. Han ger dem tillbaka till mig i renad form. Helt utan egoistiska ord och tankar.

Kvar är bara ljus och kärlek och frid. Det som är bra för oss alla.