”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”Jag skall acceptera Soningen för egen del.”
”Endast frälsningen kan sägas bota.”

Jag ber Gud befria mig från alla tankar som tynger mig och får mig att känna mig skyldig.

Jag ber om att bli påmind om att jag är inte mitt ego.

Låt mig se på mitt ego utan att döma och se att det bara är ett galet misstag som kan rättas.