”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”Jag tackar min Fader för Hans gåvor till mig.”
”Låt mig minnas att jag är ett med Gud.”

Det är stort att förstå att tankar jag tänker som inte är Guds tankar är inga tankar över huvud taget. När jag tänker dem är mitt sinne blankt, tomt.

Det är ett faktum att mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.

Jag är stilla och lyssnar. Jag öppnar mitt sinne och märker att Guds gåva till mig är vetskapen om att jag är ett med Gud.

”Den verkliga världen är den väg som leder till hågkomsten av det enda som är helt sant och helt och hållet ditt.” T 13.VII.8:4