”Om jag försvarar mig attackeras jag.”

Jag skall sluta göra egna planer och bara vara en del i Guds plan och låta allting vara som det är och glädjas och låta ljust skina.

Så skönt det är att inte behöva planera och organisera. I hela mitt liv har jag planerat och organiserat både hemma och på jobbet.

Äntligen förstår jag att dessa planer och organiseranden inte behövs.

Jag vet att allting är varsamt planerat av Gud till mitt eget bästa. Och den Helige Ande skall tala om för mig vad jag skall göra, tänka och säga.

I min försvarslöshet ligger min styrka.