”Jag löser världen från allt som jag trodde att den var.”

Jag släpper mina tolkningar av allting och när jag gör det märker jag att det inte blir mycket kvar. Jag är fri, fri att rädda världen.

Jag ändrar bara mitt sinne. Jag ser det jag vill se. Jag vill se en helad värld, en kärleksfull värld där allt är kärlek eller ett rop på kärlek. Vad annat kan jag svara med än kärlek.

Jag accepterar att jag är ett med Gud och alla mina bröder. Jag löser världen från allt elände, all sjukdom, alla krig, all irritation och jag sträcker ut välsignelse och helande.

”Hela dina bröder genom att helt enkelt acceptera Gud för dem. Era sinnen är inte skilda från varandra, och Gud har endast en kanal för helande eftersom Han endast har en Son.” T 10.III.2:4-5