”Ingen kan misslyckas som försöker nå sanningen.”

Jag finner den verkliga världen och sanningen när jag går bortom och djupt inom.

Här finns min inre visdom, med andra ord Rösten som talar för Gud.

Jag finner den i tystnad och i stillhet och när jag släpper alla världsliga ting.