”Det är omöjligt att se två världar.”

Jag gör ett val. Jag släpper alla värden jag givit den värld jag inte vill se. Låt mig acceptera styrkan Gud har givit mig och inte se något värde i denna världen.

Hjälp mig se den verkliga världen!

Bara det jag ser på med kärlek är verkligt. Därför skall jag älska allting lika mycket. När jag endast vill ha kärlek, ser jag bara kärlek.

När jag ser något jag inte vill ha säger jag: ”Det är omöjligt att se två världar. Jag söker min frihet och min räddning, och detta är inte en del av det jag vill ha.”

”Gud känner dig endast i frid, och detta är din verklighet.” T 3.IV.7:16