”Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.”

Detta skall inte fresta mig att försena mig.

”Låt inga försvar utom din nuvarande tillit styra framtiden.” Lektion 135.19:2

Jag rullar ihop tidsmattan och vill bara vara här och nu.

Jag har allt jag behöver.

”Glöm inte att helande av Guds Son är allt som världen är till för.” T 24.VI.4:1

Jag vill inte ha världen. Det enda av värde är det jag ser med kärlek på. Jag ber den Helige Ande om hjälp att endast utsträcka kärleksfulla tankar.

Jag avgår som min egen lärare och följer Honom som är en gåva av Gud.