”Allt jag ger ges till mig själv.”

”Den heligaste av alla platser på jorden är där ett gammalt hat har förvandlats till nutida kärlek.” T 26.IX.6:1

Förlåtelse, jag måste lära mig att förlåta fullt ut med mitt hjärta!

Som jag så ofta läser i EKIM skall jag endast lyssna till den Helige Ande. Han skall lära mig förlåta. Han skall lära mig att ge och att det är detsamma som att få.

Den Helige Ande som är en gåva av Gud, skall rädda mig från egot.