”Låt mig minnas att jag är ett med Gud.”

Ett med alla mina bröder och med mitt Själv, i evig helighet och frid.

I frid och i tystnad kommer jag till Dig, min Fader. Låt mig komma ihåg sanningen om mig och om mina bröder. Sanningen som jag så ofta gömmer för mig själv.

Jag tackar Dig, Gud för vår helighet. För att vi alla är ett med Dig och med varandra.

Tack för att Du alltid finns hos mig och vandrar med mig och leder mig på vägen hem.