”Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.”

Jag har vant mig vid och lärt mig att kolla allting med den Helige Ande.

Allt som upprör mig eller får mig att fundera på en lösning etc. Den Helige Ande hjälper mig att se på ett annat sätt. Han leder mig i min vardag. Han lär mig förlåta och gå vidare.

Jag möter den Helige Ande när jag stillar mig och går inåt i tystnad. Jag lyssnar till Hans ord, Hans råd, och följer dem. Jag fylls med en stor glädje och frid och vet att det är rätt.

Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.
Idag har jag accepterat detta som sant.
Idag har jag tagit emot Guds gåvor.