”Förlåtelse är nyckeln till lycka.”

Oförlåtelse ligger bakom alla problem.

”Genom att Han har lärt dig att endast acceptera kärleksfulla tankar hos andra och att se allt annat som en vädjan om hjälp, har Han lärt dig att rädslan i sig är en vädjan om hjälp.” T 12.I.8:7

Vi måste våga möta rädslan, våga erkänna problemet och göra något åt det.

Förlåtelse är något vi måste lära oss. Lösningen på alla problem är förlåtelse därför att det enda som får skulden att försvinna är förlåtelse.

Gud skapade oss fullkomliga och då fanns det inget behov av förlåtelse. Därför måste vi lära oss att förlåta. Gud gav oss en Helige Ande som vår Lärare och Han skall lära oss att förlåta. Han hjälper oss att tolka allting och att skilja på kärlek och rädsla.

Allt jag ser som på något sätt irriterar mig är möjligheter att lära mig förlåtelse och det handlar alltid om att jag förlåter mig själv.