”Sanningen kommer att rätta alla misstag.”
”Att ge och att få är i sanning ett.”

Ingenting verkligt kan hotas!

Vi drömmer en dröm och tror att den är sann. Vi drömmer att vi är kroppar och att allt vi ser i världen är verkligt och sant. Men allt detta har ett slut.

Vi är inte en kropp. Vi är ande, eviga och oföränderliga, skapade av Gud Själv.

”Gud skapade endast det eviga, och allt du ser är förgängligt.” T 11.VII.1:2

Den Helige Ande hjälper oss att ändra drömmen vi drömmer till en lycklig dröm från vilken vi sakta men säkert kommer att vakna upp till evigheten, friden, glädjen och kärleken.

Förlåtelse är vår funktion här på jorden. Genom att förlåta och ha överseende med alla misstag ser vi varandra utan skuld.