”Guds frid och glädje tillhör mig.”
”Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.”

Guds frid och glädje finns inom mig.

Jag behöver inte söka utanför mig, för där finns de inte.

Jag behöver släppa tanken på att det jag söker finns i världen, utanför mig.

Till slut skall jag lyckas och acceptera att Guds frid och glädje finns inom mig.

Jag bär dem alltid med mig.

Jag avgår som min egen lärare och överlämnar mig i den Helige Andes händer.

Jag skulle inte vara i den här världen om jag inte trodde att frid och glädje kan hittas utanför mig. Jag har mycket att lära mig.

Vi är alla ett, lika mycket värda!