”Gud som är Kärlek, är också lycka.”
”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Att älska gör mig lycklig. Att tänka med kärlek, att handla med kärlek gör mig lycklig.

När en irriterad eller arg känsla finns i mitt sinne konstaterar jag att denna känsla vill jag inte ha. Jag väljer bort den, inser att den är felaktig och väljer kärlek i stället.