”Frälsning är min enda funktion här.”
”Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

Min enda funktion är att förlåta världen för mina misstag.

Allt jag ser är en projektion. Jag måste inse det för att kunna göra mitt jobb.

Att förlåta är min enda funktion. Jag behöver inte vara någon speciell eller göra något speciellt. Jag behöver inte ändra på något. Bara förlåta.

Den enda anledningen till att jag är här är att rädda världen genom att förlåta den och befria den från skuld.