”Jag är ande.”
”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Jag vill tänka på mig själv som på en andlig varelse som har en mänsklig upplevelse.

Att vara en människa i en kropp är tillfälligt och inte begränsande.

Våra sinnen är förenade och vi har många egenskaper som vi inte är medvetna om ännu.

Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan. Jag kommer att acceptera att jag är ande, förenad med Gud och med alla. Jag kommer att förlåta allt och alla och acceptera Soningen för mig själv och alla.

Jag är inte en kropp. Jag tar hand om min kropp så länge jag har den.