”Jag är ett enda Själv, förenat med min Skapare.”
”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”

Ett enda sinne som har frid inom sig själv.

Det är här friden börjar. Inom mig själv.

Ett sinne fritt från konflikter och attacker.

Detta Själv är mer än jag och du. Det är ett enda Själv som delas med alla. Som är ett med Gud och alla Guds Söner.

”Guds Son är utan skuld. Var och en lär ut budskapet på sitt sätt, och lär sig det på sitt sätt.” T 14.V.2:1-2

Låt oss alla samlas i Soningens cirkel av ljus och frid och glädje.