”Jag är som Gud skapade mig.”

Låt mig ta in denna sanning idag!

Vad annat behöver jag göra eller tänka?

Jag söker och finner mig själv djupt inom mig. Där bor mitt sanna jag, Kristus i mig. Här finns kraften som kan rädda mig från allt ont.