”Att ge och att få är i sanning ett.”

Frid i sinnet är vår verklighet.

Jag erbjuder alla frid i sinnet så att jag kan få frid i sinnet.

Jag sänder frid och kärlek till alla nära och kära, till alla bröder och systrar på vår jord.

Tanken värmer mig och jag känner friden och kärleken i mig själv.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4