”Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne.”

I min meditation upplever jag sanningen och låter den fylla mig så att jag kan förena mig med Kristus och föra sanningen till världen.

Så vill jag leva, så vill jag vara. Hjälp mig att ta bort alla egotankar, alla misstag och felaktiga tankar.

Kristus i mig är det starka, de goda, det glädjefyllda och kärleksfulla.

Kristus går med mig var jag än går. Jag vilar i Honom som är mitt Själv och jag ser att sanningen kommer att rätta alla misstag.