”Gud, som är kärlek, är också lycka.”

Och det är lycka jag söker idag. Jag kan inte misslyckas, därför att jag söker sanningen.

Jag rättar min felaktiga varseblivning. Jag möter min rädsla. Jag ser den rakt in i ögonen och ser att den försvinner.

Den Helige Ande är med mig alla dagar.

Jag ser att dörren är öppen. Rakt in i mitt hjärta där Gud finns. Där kärleken och lyckan finns. Där min broder finns. Där allting finns. Här och NU.