”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.”

Jag söker platsen inom mig där Gud finns. Där är jag hemma i frid och stillhet och glädje.

Mitt sanna Själv är alltid lyckligt. Gud skapade mig lycklig och fullkomlig.

Det är min skyldighet och funktion att komma ihåg detta. Och glömma allt annat.

Leva här och nu i fullkomlig tillit och lycka. Allting kommer att ordna sig.

Jag skall älska min nästa så som jag älskar mig själv.

”Glöm inte idag att det inte finns någon form av lidande som inte gömmer en oförsonlig tanke. Inte heller kan det finnas någon form av smärta som förlåtelsen inte kan hela.”
Lektion 198.9:5-6