”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Jag är ledsen. Jag är sorgsen. Vårt vackra Stockholm har invaderats av terrorister.

Så svårt att göra dagens lektion idag. Hur kan jag förlåta det som hände i går?

Hur kan jag förlåta krig och misshandel och mord och förstörelse?

Hur kan jag förlåta det hat som ligger bakom?

Jag förstår inte!

Men mitt i alltihop vet jag att jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.

Jag tillbringar tid med Gud, jag ber om mirakler. Mirakler som endast är rättelser av misstag.

”Det enda sättet att hela är att bli helad. Miraklet utsträcker sig utan din hjälp, men du behövs så att det kan ta sin början.” T 27.V.1:1-2