”Jag är ande.”
”En helig Guds Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.”

Detta är den enda sanningen. Jag vill acceptera Soningen. Soningen som kan jämställas med total räddning undan det förgångna, och total brist på intresse för framtiden. Jag vill leva här och nu med den Helige Ande som min enda Vägledare.

”Glöm inte idag att det inte kan finnas någon form av lidande som inte gömmer en oförsonlig tanke. Inte heller kan det finnas någon form av smärta som förlåtelsen inte kan hela.” Lektion 198.9:56