”Frälsningen kommer från mitt enda Själv. Dess tankar är mina för att jag skall använda dem.”

Jag söker tanken om frälsning för oss alla och låter den fylla mig så att jag endast kan välsigna världen.

Jag är ande. Jag är inte en kropp.

Min enda funktion är att utsträcka Guds Vara till alla mina börder.

Det är därför vi är här på jorden. För att ge och ta emot kärlek.

För att hela genom att låta helandet ske.

Genom att lyssna till den Helige Ande och följa Hans Röst.