”Jag är ett enda Själv förenad med min Skapare. Ett med varje aspekt av skapelsen och obegränsad i makt och frid.”

Jag behöver göra dessa övningar idag för att kunna sända ut helande tankar till vår värld.

Hjälp mig att komma ihåg att jag är ett enda Själv, förenad med min Skapare. Ett med varje aspekt av skapelsen och obegränsad i makt och frid.

Jag behöver dessa övningar därför att jag hela tiden glömmer vem jag är.

Gud har givit mig den Helige Ande som alltid skall vägleda mig och Han kommer att tala om för mig vad jag skall göra. Allt jag behöver göra är att lyssna och följa Honom.