”Jag är som Gud skapade mig. Jag är Hans Son för evigt.”

Detta är sanningen! Jag söker den och känner den idag.

Jag väntar i stillhet på att mitt sanna jag skall uppenbara sig för mig.

Jag är som Gud skapade mig och inte det jag gjorde av mig själv.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är hel, helig, syndfri och skuldfri.

Det är arrogant att tro något annat.

Jag söker sanningen i mig, Kristus i mig. Hjälp mig att komma ihåg att göra mina övningar idag.

Jag är som Gud skapade mig. Jag är Hans Son för evigt. Hans Son kan inte lida. Och jag är Hans son.