”Ljus och glädje och frid bor i mig. Min syndfrihet garanteras av Gud.”

Ljus bor i mig!

Glädje bor i mig!

Frid bor i mig!

Ekim syftar till att ta bort mina blockeringar som hindrar mig från att vara medveten om kärlekens närvaro. Kärleken som alltid är närvarande ty Gud har lagt den där.

Vi är alla Guds verk. Värda att älska och att älskas. Så skall vi tänka om oss själva och om varandra.

Vi är ljus och glädje och frid och vi är syndfria.

Jag kan inte rätta mig själv och inte heller min broder. Men jag kan se på rätt sätt. Jag kan ändra mitt tankesätt. Jag kan se med kärlek och med förlåtelse.

”Du ser det du förväntar dig, och du förväntar dig det du bjuder in. Din varseblivning är resultatet av din inbjudan, och kommer till dig så som du bad om den.” T 12.VII.5:1-2