”Mirakler ses i ljuset.”

Jag är inte en kropp!

Mitt ego begränsar min varseblivning till min och andras kroppar. Den Helige Ande befriar mitt seende, min varseblivning, mitt tankesystem och låter mig se ljuset i min broder och i mig själv. Denna förändring sker i det heliga ögonblicket.

Ett mirakel är en rättelse. Det påminner mig bara om vad som är sant och vad som är falskt. Det jag ser med kroppens ögon är falskt. Jag måste se över det, ha överseende.

Jag tränar och tränar för att se miraklet och mitt sanna seende gör små framsteg.

Jag måste rätta min övertygelse om att jag är en kropp.

”Kristus är i mig, och där Han är måste Gud vara, för Kristus är del av Honom.”
T 9.I.14:7