”Låt mig se problemet så att det kan lösas.”
”Låt mig se att alla mina problem har blivit lösta.”

Problemet är agg. Lösningen är mirakel.

Och de kommer samtidigt. Gud har lagt lösningen på problemet tillsammans.

Att hysa agg är en tanke eller tro som separerar mig från mina bröder.

Att hysa agg är detsamma som oförståelse, en ovilja att förlåta.

Jag måste våga se mitt agg, min ovilja att förlåta rakt in i ögonen och erkänna dem för den Helige Ande. Jag ber om hjälp att välja ett mirakel i stället.