”Ljuset har kommit.”
”Jag lyder inte under andra lagar än Guds.”

Ljuset kommer från Gud!

Bara det som kommer från Gud är verkligt.

Jag har inget alternativ till ljuset.

Allting har ett lyckligt slut!

Jag söker bara det som redan är här. Jag vilar i Gud.