”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”
”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Ingenting utanför mig kan skada mig.

De som jag ser som skyldiga blir alla vittnesbörd om att skulden finns i mig.

Jag slutar upp med att projicera. Jag tar tillbaka projektionen så att jag kan göra den ogjord. Att hysa agg hindrar mig från att finna frälsningen som finns i mig.

Jag befriar mina bröder från allt jag har lagt på dem och tar ansvar för mig själv.

Detta manar till frälsning inte attack.