”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”
”Låt mig inte glömma min funktion.”

Så viktigt att komma ihåg!

Världens ljus uttrycks genom mig och det sker genom min förlåtelse.

Förlåtelse är kärlekens reflektion, sanningens reflektion.

Jag blir medveten om min funktion när jag förlåter.

För att lära mig att jag är endast kärlek måste jag lära ut kärlek.

Världen helas genom min förlåtelse. Jag helas genom min förlåtelse.