”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Jag gör anspråk på friden jag känner när jag vet att jag är ett med Gud och att Han går med mig vart jag än går.

Ingenting kan ta friden från mig.

Svaret på alla problem är förlåtelse och att acceptera Soningen för mig själv och att ingenting kan separera mig från Gud.