”Låt mig se problemet så att det kan lösas.”

Jag har byggt upp en rökridå av alla problem som jag tror hindrar mig. Jag tror att de är oändliga och att det ständigt kommer nya.

När det bara finns ett problem!!

Jag väntar i tystnad på att det Helige Ande skall tala om för mig vad problemet är så att det kan lösas.

Problemet är att jag tror att jag är separerad från Gud och från alla mina bröder.

Men så är det inte. Jag är ett med Gud. Jag är ett med mina bröder. Jag är ett med Kristus. Det är vad jag i sanning är.

Så problemet är löst!

”Vem du än möter, kom ihåg att det är ett heligt möte. Som du ser honom, kommer du att se dig själv. Som du behandlar honom, kommer du att behandla dig själv. Som du tänker om honom, kommer du att tänka om dig själv. Glöm aldrig detta, för i honom kommer du att finna dig själv eller förlora dig själv.” T 8.III.4:1-6