”Jag har rätt till mirakler.”

Det är min rättighet och skyldighet att ta emot mirakler och ge mirakler.

Det är allas rättighet och skyldighet att ta emot och ge mirakler.

Jag väntar i tystnad på att den Helige Ande skall visa mig de mirakler jag har rätt till.

Han påminner mig om vem jag är; om min sanna identitet som Guds Son och att jag på grund av min identitet har rätt till mirakler som jag med glädje delar med mina bröder.

Mirakler är tankar. De är skiften bort från den kroppsliga nivån där jag upptäcker mitt eget värde och mina börders värde på samma gång. Ett mirakel är en rättelse av felaktigt tänkande och ett uttryck för kärlek, men det har kanske inte alltid några synliga verkningar.

Jag har rätt att bara vara, njuta och känna glädje.

Jag behöver inte prestera för presterandets skull.

Jag följer Guds Röst som finns inom mig. Som talar tyst och stilla, full med kärlek och omtanke.