”Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.”

Vilken frihet.

Jag är inte en kropp. Hela EKIM handlar om att ”skippa” denna tro.

Att pengar styr mitt liv. Att mediciner och kost och motion och relationer och religion styr mitt liv.

Undan för undan lär jag mig att jag lyder endast under Guds lag. Vi är alla fullkomliga och älskade.

Jag finner friheten inom mig själv där Gud finns och Rösten som talar för Honom.

”Nåd är varje Guds Sons naturliga tillstånd.” Och vi är alla Guds Son, så vårt naturliga tillstånd är nåd.