”Jag vill att ljuset blir till.”

Jag vill nå ljuset i mig!

Detta är en lektion som handlar om vilja. Viljan jag delar med Gud.

Vi vill detsamma som Gud eftersom vi är en förlängning av Honom och Hans Vilja.

”Ditt faderskap och din Fader är ett. Gud vill skapa, och din vilja är Hans.” T 11.I.7:6-9