”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Jag välkomnar Guds frälsningsplan som den enda vägen hem till Gud.

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud. Den skall berätta för mig vad jag skall göra och jag skall göra det.

Jag är inte en kropp. Jag är fri!

Jag ser på min kropp som på allt annat i världen, och vårdar allting så gott jag kan.

Jag är ande. Och i mitt sanna jag längtar jag efter att få dela mitt vara med alla andra.

Jag är öppen för alla kärleksfulla tankar och alla tankar om rop på hjälp.

Jag tackar Gud för att jag ständigt är på väg hem och lär mig så mycket om allting.