”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”

Jag känner en enorm glädje för att det är så!

Så enkelt allting blir, jag känner mig trygg. Jag ber helt enkelt Gud tala om för mig vad jag skall göra. Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud och följer den.

Så många tecken jag får! Tack för att Du alltid finns hos mig och visar mig vad jag skall göra och säga och tänka.