”Min frälsning kommer från mig.”

Ingenting utanför mig kan stoppa mig.

Jag har makten att lösa alla problem. Jag har makten att se och känna glädje och förtröstan och frid.

Jag har makten att vara den jag i sanning är.

Djupt inom mig finns Guds vilja, min gemenskap med Gud, Guds Son och den Helige Ande. Det är på denna Treenighet jag vilar, Det är härifrån min frälsning kommer.